ORGANIZATOR

Sekcja Kardiochirurgii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Klinika Kardiochirurgii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Pomorska 251
92-213 Łódź
Tel.: 42/ 201 44 63
e-mail: miroslaw.wilczynski@umed.lodz.pl

 
ZARZĄD SEKCJI:
 
Przewodniczący: Dr hab. n. med. Mirosław Wilczyński prof. UM
Przewodniczący-Elekt: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bartuś
Poprzedni Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Marek Deja
Sekretarz: Dr n. med. Jakub Staromłyński
Skarbnik: Dr hab. n. med. Marcin Malinowski
 
Członkowie Zarządu: Prof. dr hab. n. med. Marek Jasiński
 
Komisja Rewizyjna:  
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski
Dr n. med. Krzysztof Matlak
Lek. med. Marek FrankOrganizator logistyczny:

Convention PLUS sp. z o.o.
ul. Biały Kamień 2/40
02-593 Warszawa

Kontakt:

Agata Trojanowska
tel. 606 931 288
e-mail: agata.krych@conventionplus.pl